Akuten i Karlshamn läggs ner

22 feb 2016 09:282610

Lars Almroth har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur sjukhuset ska utvecklas för att möta framtidens behov. Förslaget ska ge en bättre vård till patienterna och underlätta möjligheten att rekrytera personal.

Läs mer