Ålexperten Olle Calles

29 Apr 2010 05:3610

Genom andra galler och andra enklare åtgärder kan fler ålar överleva från vattenkraftverken, säger ålforskaren Olle Calles, Karlstads universitet.

Read more