Älgen sköts första dagen

11 Oct 2010 09:1320

I Orehagen sköt jaktlaget en kviga redan första dagen.

Read more