Containrar säner fartyg

27 Apr 2010 12:4050

Bilder från en holländsk tv-dokumentär som visar hur fartyg med fellastade
containrar sjunker ute till havs.

Read more