Här sprängs kraftstationen

12 Mar 2012 13:1000

I mer än 50 år har de varit landmärken i Sandwich i Kent. Men nu har de sprängts i bitar. Tre kyltorn och en skorsten hade tjänat ut, och skulle rivas.

Read more