Hunden viktig för vildsvinsjakten

21 Nov 2010 08:5500

En bra hund är livsviktigt för en lyckad jakt. Rickard Carlsson och lajkan Goliat spårar upp vildsvinen.

Read more