Ambulanser kör fast i snön

06 Feb 2015 09:36200

Vid flera tillfällen har ambulanser i Kronoberg haft svårt att ta sig fram till sjuka patienter. Anledning: Fordonen saknar fyrhjulsdrift och fastnar i snön.

Read more