Invigning av nybyggda Kungsmadskolan

04 Sep 2014 10:52100

Idag invigdes den nybyggda Kungsmadskolan i Växjö. Den nya byggnaden som kallas Gallerian invigdes av ordföranden i gymnasienämnden Rene Jaramillo som tog hjälp av eleven Anna Erlandsson för att klippa bandet. Mycket folk fyllde byggnaden denna dag, både byggnadsentreprenörer, representanter från kommunen och förstås elever och lärare. Notan för ombyggnationen har landat på 117 miljoner kronor.

Read more