Jättelika spindelnät i vattnets spår

07 Mar 2012 09:4420

I det översvämningsdrabbade Australien väver spindlar jättelika nät för att försöka undfly vattenmassorna. Den lilla staden Wagga Wagga är till stora delar täckt av klibbiga spindelnät.

Read more