Kanotister filmar när dammen brister

08 Nov 2010 11:5080

Konstantin Jaroslavtsev paddlade förbi med sin bror när dammen brast.

Read more