Kungaintervjun: Det här har scouting lärt mig.

11 Aug 2017 11:39841

Kungen besökte Jamboree 2017 på Rinkabyfältet. Kristianstadsbladet fick en exklusiv pratstund med kungen där han gav sin syn på scouting och vad det gett honom.

Read more