Räddning på innergårdarna

14 Sep 2012 09:3400

Brandmännen kontrollerar innergårdarna i centrum för att lättare kunna resa stegar snabbt i nödsituationer.

Read more