Råttorna jagas med spjut

06 Aug 2010 06:1610

En automatisk spjutfälla är det senaste vapnet i jakten på råttor i städernas avloppssystem. Malmö har startat ett pilotprojekt och har haft framgång i den giftfria råttjakten. Med 14 spjut krossas råttan som dör omedelbart och spolas bort.

Read more