Se intervju med Maud Olofsson

23 Feb 2011 02:3700

Hon kom till Skåne igår för att tala på Företagardagen i Åhus inför drygt 200 företagare från Skåne och Blekinge. Maud Olofsson passade på tillfället att vända sig direkt till näringsidkare som hon vill ska vara med och bygga landet. - Vi fick ett maktskifte därför att vi såg och identifierade jobbfrågan som viktigast, säger hon. Och nu vill jag bland annat skapa ett bättre näringslivsklimat genom att göra det enklare, roligare och lönsammare att vara företagare. - Redan har den nya regeringen vidtagit åtgärder för de grupper som är utan jobb: långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, unga och invandrare. Det handlar om sänkt arbetsgivaravgift och sänkta skatter. Näringslivsministern talar enkelt och obesvärat och lockar fram skratt från sin publik. - Den här regeringen tror på er, men det är också så att vi behöver er. Politik skapar inga jobb, bara förutsättningar. Vi ville inte bara se ett maktskifte utan också ett värderingsskifte, så

Read more