Se när minan på ett ton sprängs

27 May 2015 10:0390

Specialister från Karlskrona sprängde minan utanför Estland. Film: Försvarsmakten

Read more