Se när räddningstjänsten kämpar i fåken

28 Feb 2018 04:001.3 K0

Räddningstjänsten i Degerhamn filmade i natt hur läget var i fåken när de hjälpte hemtjänsten att ta sig fram till brukarna med bandvagnar.
Sikten är noll.
Fotograf: Degerhamns Brandmannaklubb.

Read more