Se och hör 'Bullernivå på Allöverket'

23 Feb 2011 02:3720

Nej, det är inget lågt flygande flygplan. Det är inkörning av Allöverkets nya biobränsleeldade panna. Under ett par veckors tid hörs kraftigt buller en halvtimme ett par gånger om dagen. - Pannan måste rengöras innan vi tar den i drift. Vi trycksätter och värmer pannan och man kan kalla att vi blåser ångsystemet genom öppna ventiler ut i luften. Det blir ett jetmotorliknande ljud, säger Göran Thessén, vd för C4 Energi. - Syftet är att få bort slaggprodukter från tillverkningen. Marcus Haraldsson

Read more