Se webb-tv!

23 Feb 2011 02:3700

Strax intill vägrenen står Motormännens vägpatrull parkerad. I bagageluckan ligger rödmålade brädor. I vägdiket pågår full aktivitet. Det är Bernth Gerkens och Bertil Möller, båda aktiva i Motormännen, som håller på att snickra till röda träkors som ska pålas ner längs med E 22:an. - 20 röda kors i båda riktningarna är det tänkt, berättar Bertil Möller. - Det är en rikskampanj och aktionen sker på flera ställen i landet, samtidigt. Motormännen har valt ut vägavsnitt som är starkt trafikerade och där vägstandarden är låg. Avsnitt som anses vara mer olycksdrabbade än normalt. - Visst ser vägen rätt bred ut, säger Bertil Möller och blickar ut över E22: an strax söder om Linderöd. - Men det är inte separerad körbana. Vägen är bara tvåstjärnig på en fyrstjärnig skala. Enligt Vägverket skulle den byggas om och en miljökonsekvensbeskrivning gjorde. Sedan kom Trollhättan. Ska man bygga om vägen nu måste en ny miljökonsekvensbeskrivnin

Read more