Se webb-tv!

23 Feb 2011 02:3710

Det var till tonerna av Beethoven som julkonserten i Nosaby kyrka inleddes på torsdagskvällen. Uppskattningsvis 300 personer hade samlats i den vackra ornamentrika kyrkan från slutet av 1800-talet för att njuta av Kristianstads Stadsmusikkår, kören Andrum och barnkörerna Con Brio och Con Affetto. Traditionella psalmer med Andrum blandades med mer moderna toner i form av bekant Disneymedley med de båda barnkörerna. Kristianstads Stadsmusikkår fungerade som en musikalisk ryggrad för körarrangemangen och Stig Gustavsson som höll i taktpinnen såg till att den månghövdade orkestern harmonierade. Eftersom Nosaby församling har en policy att inte ta betalt för musikarrangemang var kvällens konsert gratis. Istället samlades kollekt in vid utgången, till förmån för ett sjukhus i Tanzania. André Jönssonc Se merPå kristianstadsbladet.se kan du se en film från konserten.

Read more