Se webb-tv från demonstrationen!

23 Feb 2011 02:3700

Sättålarna såldes för fem kronor styck till förbipasserande som sedan fick hjälpa till att plantera dem i Stockholms ström. - Vi har väl sålt en 700 till 800 stycken. Så stockholmarna har hjälpt bra till med att finansiera vår protest, säger Hans-Inge 'Hånsa' Olofsson, ålfiskare från Hanöbukten som var på plats i Stockholm. Målet med protesten är dels att se till att utsättningsbidraget till fiskeriverket höjs, dels att uppmärksamma den skada ålfiskarna anser att kraftbolagen gör på ålbeståndet. Ålarna fastnar i turbiner utanför vattenkraftverk. - De måste ta sitt ansvar på något sätt, säger Hans-Inge 'Hånsa' Olofsson. Ålfiskarna känner sig nöjda med sin aktion. Bland annat kom politiker från Jordbruksverket på besök. - De tycker det är jättebra det vi gör. Men det är ett problem som det är svårt att få grepp om, säger Hånsa Olofsson. De är också nöjda med den uppmärksamhet protesten fick från förbipasserande. - Vi har bland an

Read more