Se webb-tv från vägarna!

23 Feb 2011 02:3630

Halka och drivbildning rapporteras från flera håll i Skåne. Från E6 rapporteras glashalka och flera avåkningar. Ä;ven på E22 kan det vara halt.BR SMHI:s varningssystem har tre nivåer, varav två är den näst allvarligaste. Varningen lyder: 'Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.'BR Eva Emmelin BR

Read more