Stor dag i Kivik

23 Feb 2011 02:3600

Det handlar om att rädda Skånes landskapsfisk, ålen, som är hotad. Därför har ålfiskarna tagit ett nytt grepp tillsammans med länsstyrelsen. Yrkesfiskarna har betalat 170 000 kronor till Ålfonden för att stärka bestånden. Pengarna kan flerdubblas genom en satsning i länsstyrelsens EU-projekt Ålutsättningar i Skåne. Om EU-stödet beviljas kan totalt 200 000 ålyngel från södra England sättas ut till ett värde av 900 000 kronor. Fiskeridirektör Johan Wagnström på länsstyrelsen är imponerad över att ålfiskarna, som har problem med lönsamheten, satsar så mycket pengar. - Det visar att näringen tar ansvar för ålens fortlevnad, säger Wagnström, medan barn från förskolan i Kivik går ner till hamnen. Där välkomnas de av spexaren Hånsa. - Det är ni som ska komma med ål till oss, när vi sitter på ålderdomshemmet, säger han. Ålfondens ordförande, Sven-Erik Tenghagen, Ravlunda, betonar att det måste finnas en glädje i arbetet; ett 70-tal å

Read more