Vikingatida stridskonst

16 Jan 2011 11:3020

Halsingarna visar hur en tvekamp går till

Read more