Webb-tv: Blöta frukostbestyr

23 Feb 2011 02:3610

Men en äkta scout ger sig aldrig, och de flesta kårer kom iväg till aktiviteterna i utsatt tid. Men kvar i byarna finns de som inte går på programmen - utan ser till att alla andra kan göra det. Matansvariga, kökspatruller och medhjälpare som tar hand om det som finns kvar efter frukost, och förbereder för nästa mål mat.

Read more