Webb-tv: Cronhammar - en dansk dominant

23 Feb 2011 02:3780

Uppmärksamheten i Danmark kring Ingvar Cronhammar är enorm de här dagarna. Den förre kristianstadssonen är ett stort och välkänt namn i grannlandet, och de tio museernas gemensamma satsning slås endast av EU-inträdet, då alla danska museer gjorde varsin utställningen kring temat 'Welcome Europe'. På Statens Museum for Kunst i Köpenhamn invigs i helgen ett stort nytt verk av Cronhammar, i samband med firandet av den svenskdanske konstnärens 60-årsdag. 'Cabaret' är ett långsamt snurrande verk (mot tiden!), som med sina tolv kammare till lika stora delar påminner om karusell, biktrum och gammal skolsal. Karsten Ohrt, chef för Statens Museum for Kunst, försöker förklara Cronhammars kändisskap i Danmark. - Det finns en enorm stor goodwill kring Ingvar, och när frågan om museerna skulle göra något gemensamt för att fira honom ställde alla genast upp. Det är första gången det sker kring en enskild konstnär. De olika museerna visar verken i sina samlingar, oc

Read more