Webb-tv: Objudna gäster på golfbana

23 Feb 2011 02:3630

Vilda svin eller huliganer? Nja, vildsvinen i göingeskogarna kanske inte förtjänar de värsta epiteten, eftersom de trots allt bara är djur och följer sina instinkter. Men det är nog för att de ska ställa till problem för exempelvis Östra Göinge golfklubb. - För fem år sedan hade vi bekymmer med vildsvin som kom in på plan. Då satte vi upp det här elstängslet, säger greenkeepern Leif Liljerum. Tre kilometer högvoltad ledning inhägnar nu stora delar av 18-hålsbanan. Men det har inte räckt. För grisarna kan simma. - Det finns spår vid slänterna ner mot ån, där vi sett hur de kommit upp, säger Leif Liljerum och pekar ner mot Helge å. Trots bredden har vildsvinen simmat över och gett sig upp till de lockande gräsmattorna vid främst hål fyra och fem. Där har de bökat upp fairwayen för att leta efter larver och rötter. - Grästovorna får vi lägga på plats exakt igen, och stampa över. Det är ett himla jobb, men vi ska bli färdiga med det till våre

Read more