Webb-tv: Se filmen om tingshuset

23 Feb 2011 02:3720

Byggnaden finns avbildad i många arkitekturböcker och arkitekturstudenter brukar besöka Sölvesborg för att studera den. Tingshuset är klassat som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. - Det är den kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaden i kommunen, säger Karl Magnus Adielsson, som är stadsarkitekt i Sölvesborg. Huset uppfördes 1920 till 1921 efter Gunnar Asplunds vinnande bidrag i en arkitekttävling. Han ritade också möbler, speglar, lampor, klädkrokar, dörrhandtag och andra inredningsdetaljer. Byggnaden har använts av Listers härads häradsrätt och Blekinge tingsrätt. - Det är en liten stad och man såg alla skäl i världen att bygga ett hus som inger respekt. Byggnaden är pampig men inte särskilt stor. Den breda gaveln mot gatan och den höga trappan antyder allvar och tyngd, säger Karl Magnus Adielsson. Blekinge tingsrätt lämnade lokalerna 2001 och därefter stod byggnaden tom. Sölvesborgs kommun övertog tingshuset 2005 och nu har elever och skol

Read more